Geen resultaten voor

Wettelijke bepalingen

Uitgeverij:

ARTPHOTOLIMITED

Hoofdkantoor: NOW BORDEAUX - Hangar 15 quai des Chartrons 33 300 Bordeaux. 820 179 687 RCS BORDEAUX

Om ons te contacteren: +33 (0)1 85 85 10 42 /customer.service@artphotolimited.com

n° CNIL : 1965905v0

Directeur van de publicatie: de heer Nicolas LAURET


Ontwerp & ontwikkeling van de website:

ArtPhotoLimited

Hoofdkantoor: NOW BORDEAUX - Hangar 15 quai des Chartrons 33 300 Bordeaux. SAS met een kapitaal van 66 878€. RCS BORDEAUX 820 179 687. APE

8299E Intra-BTW : EN 19 820 17 96 87


Hosting:

OVH

2 rue Kellermann BP 80157 59053 ROUBAIX Cedex 1

+33 (0)8 203 203 63 / support@ovh.com


INTELLECTUEEL EIGENDOM

Door verbinding te maken met deze site die gepubliceerd en online gezet is door het bedrijf ARTPHOTOLIMITED, krijgt u toegang tot inhoud die beschermd is door de wet, met inbegrip van de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. De uitgever geeft alleen toestemming voor strikt persoonlijk gebruik van de gegevens, informatie of inhoud waartoe u toegang heeft, beperkt tot tijdelijke opname op een apparaat voor weergave op een enkel scherm en reproductie, in een enkele kopie, voor reservekopie of afdrukken op papier. Voor elk ander gebruik is onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming vereist. Door uw bezoek aan onze site voort te zetten gaat u akkoord met de bovenstaande beperkingen.

Reproductie- en distributierechten voorbehouden aan ARTPHOTOLIMITED

Gebruikers en, in het algemeen, derden, natuurlijke of rechtspersonen, zijn niet gemachtigd om de inhoud van onze websites en/of onze digitale media te gebruiken voor andere doeleinden dan voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik.